w złotych

1.

 Za przyjęcie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm - od kwoty transakcji

Uwaga:
1. Należność Banku z tytułu opłaty pobierana jest zbiorczo w cyklach miesięcznych
2. Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm

 0,5%

2.

 Za przyjęcie przelewu zleconego w ramach kanału mobilnego - od kwoty transakcji

Uwaga:
Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm

0,5% 
3.  Przelew/przelew predefiniowany w kanale mobilnym:  

1/

 na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 0,00

2/

 na rachunki prowadzone w innych bankach, z wyłączeniem przelewów do ZUS i US

Uwaga:
Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm oraz PKO Konta Firmowego

 0,99
4.  Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew na numer telefonu:  

1/

 w ramach rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA  

a

 za pośrednictwem serwisu internetowego

 0,00

b

 w kanale mobilnym  0,00

2/

 na rachunki w innych bankach

Uwaga:
Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm oraz PKO konta Firmowego

 0,99
5.  Wypłata gotówki za pośrednictwem kanału mobilnego, z bankomatów:  

1/

 PKO Banku Polskiego SA  0,00

2/

 innych, niż PKO Banku Polskiego SA w kraju  3% nie mniej niż 5,00
6.  Wypłata gotówki towarzysząca operacji bezgotówkowej  1,00
7. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego  0,10
8.  Za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji  0,00