w złotych

1.

 Za przyjęcie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm - od kwoty transakcji

Uwaga:
1. Należność Banku z tytułu opłaty pobierana jest zbiorczo w cyklach miesięcznych
2. Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm

 0,5%

2.

 Za przyjęcie przelewu zleconego w ramach kanału mobilnego - od kwoty transakcji

Uwaga:
Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm

0,5% 
3. Przelew/przelew predefiniowany w kanale mobilnym: 

1/

 na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA0,00

2/

 na rachunki prowadzone w innych bankach, z wyłączeniem przelewów do ZUS i US

Uwaga:
Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm oraz PKO Konta Firmowego

 0,99

3/

na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym na rachunki do ZUS oraz Urzędu Skarbowego jako przelew natychmiastowy**

10,00
4. Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew na numer telefonu: 

1/

 w ramach rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA 

a

 za pośrednictwem serwisu internetowego

 0,00

b

 w kanale mobilnym 0,00

2/

 na rachunki w innych bankach

Uwaga:
Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm oraz PKO konta Firmowego

 0,99
5. Wypłata gotówki za pośrednictwem kanału mobilnego, z bankomatów: 

1/

 PKO Banku Polskiego SA 0,00

2/

 innych, niż PKO Banku Polskiego SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00
6. Wypłata gotówki towarzysząca operacji bezgotówkowej 1,00
7.Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 0,10
8. Za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji 0,00

 **Szczegółowe informacje na temat usługi (w tym data wdrożenia) oraz wysokość limitów określona w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA