Lp.   w złotych
1. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu w kraju:  

-

za pierwszą stronę 4,20

-

za każdą następną stronę 2,10
2. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu za granicę:  

-

za pierwszą stronę 8,40

-

za każdą następną stronę 6,70