Lp. w złotych
1.Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu w kraju: 

-

za pierwszą stronę4,20

-

za każdą następną stronę2,10
2.Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu za granicę: 

-

za pierwszą stronę8,40

-

za każdą następną stronę6,70