Postanowienia ogólne

Część I. Rachunki bankowe

Część II. Pozostałe karty płatnicze

Część III. Kredyty

Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym Czeki w obrocie dewizowym Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset Świadczenie usług powiernictwa Czynności związane z: Obrotem bonami skarbowymi, lokatami, transakcjami wymiany walut, terminowymi transakcjami stopy procentowej, transakcjami i operacjami dotyczącymi papierów wartościowych, obligacjami Inne czynności i usługi Przekazywanie dokumentów za pośrednictwem telefaksu (w kraju i za granicę), poczty (za granicę)