Postanowienia ogólne (plik PDF)

Część I. Rachunki bankowe

Część IV. Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA (plik PDF)

Część V. Przelewy zagraniczne/walutowe (plik PDF)

Część VI. Przechowywanie depozytów obcych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset (plik PDF)

Część VII. Świadczenie usługi powiernictwa (plik PDF)

Część VIII. Czynności związane z: negocjowanymi lokatami, negocjonowanymi transakcjami wymiany walut i transakcjami DM PKO BP SA (plik PDF)

Część IX. Inne czynności i usługi (plik PDF)