Postanowienia ogólne

Część I. Rachunki bankowe

Część II. Pozostałe karty płatnicze

Część III. Kredyty

Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA Przelewy zagraniczne/walutowe Przechowywanie depozytów obcych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset Świadczenie usługi powiernictwa Czynności związane z: negocjowanymi lokatami, negocjonowanymi transakcjami wymiany walut i transakcjami DM PKO BP SA Inne czynności i usługi