Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 1 (PKO Konto za Zero - um. zawarte od 01.10.14 r.; PKO Konto bez Granic; Konto Aurum; Konto Platinium II) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 2 (PKO Konto Dziecka; PKO Konto Rodzica; PKO Konto Pierwsze; PKO Konto dla Młodych - um. zawarte od 10.01.14r.) Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych oraz karty debetowe do rachunków walutowych Rachunki Oszczędnościowe (Rachunek Oszczędnościowy w złotych; Rachunek Oszczędnościowy w walutach wymienialnych; Rachunek Oszczędnościowy Plus; Pierwsze Konto Oszczędnościowe) Rachunki Szkolnej Kasy Oszczędności Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe Rachunek lokacyjny IKE Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 1 (ZŁOTE KONTO; Rachunek PLATINIUM; PKO Konto za Zero - um. zawarte do 30.09.14 r.; PKO Konto dla Młodych - um. zawarte do 09.01.14r.) Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 2 (SUPERKONTO Graffiti; SUPERKONTO STUDENT; SUPERKONTO; PKO Konto Pogodne) Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 3 Konto Spektrum Adm.; Konto Ulubione Adm.; Konto Codzienne Adm.; Rachunek walutowy Adm.; Konto Oszczędnościowe Progres Adm.) Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 4 (m. in. Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; Rachunek oszczędnościowy w GBP) Rachunki bankowe wycofane z oferty (produkty oferowane do 31.07.2015 r. przez SKOK „Wesoła”)