Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 1 (PKO Konto za Zero - um. zawarte od 1.10.14 do 29.02.20 r.; PKO Konto bez Granic; Konto Aurum; Konto Platinium II) (plik PDF)

Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 2 (PKO Konto Dziecka; PKO Konto Rodzica um. zawarte do 29.02.20 r; PKO Konto Pierwsze; PKO Konto dla Młodych - um. zawarte od 10.01.14r.) (plik PDF)

Dział I. Rachunki Oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej – Tabela nr 3 (PKO Konto za Zero - um. zawarte od 1.03.2020 r.) (plik PDF)

Dział II. Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych oraz karty debetowe do rachunków walutowych (plik PDF)

Dział III. Rachunki Oszczędnościowe (Rachunek Oszczędnościowy w walutach wymienialnych; Rachunek Oszczędnościowy Plus; Pierwsze Konto Oszczędnościowe) (plik PDF)

Dział IIIA. Podstawowy Rachunek Płatniczy (plik PDF)

Dział IV. Rachunki Szkolnej Kasy Oszczędności (plik PDF)

Dział V. Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe (plik PDF)

Dział VI. Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 1 (ZŁOTE KONTO; Rachunek PLATINIUM; PKO Konto za Zero - um. zawarte do 30.09.14 r.; PKO Konto dla Młodych - um. zawarte do 09.01.14r.) (plik PDF)

Dział VI. Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 2 (SUPERKONTO STUDENT; SUPERKONTO; PKO Konto Pogodne) (plik PDF)

Dział VI. Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 3 Konto Spektrum Adm.; Konto Ulubione Adm.; Konto Codzienne Adm.; Rachunek walutowy Adm.) (plik PDF)

Dział VII. Rachunki bankowe wycofane z oferty - Tabela nr 1 (Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; Rachunek oszczędnościowy: w GBP, płatny na żądanie w walucie polskiej; Rachunek PKZP) (plik PDF)

Dział VII. Rachunki bankowe wycofane z oferty - Tabela nr 2 (Rachunek oszczędnościowy prowadzony w złotych; Konto Oszczędnościowe Progres Adm.) (plik PDF)

Dział VIII. Rachunki bankowe wycofane z oferty (produkt oferowany do 31.07.2015 r. przez SKOK „Wesoła”) (plik PDF)

Dział IX. Rachunek lokacyjny IKE (PRODUKT OFEROWANY DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.) (plik PDF)