Lp.   SKO Konto dla Szkoły SKO Konto dla Ucznia SKO Konto dla Rady Rodziców SKO Konto Plan Szkoły SKO Konto Plan Rady Rodziców
 I RACHUNKI SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI          
1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Przelew – realizacja dyspozycji przekazania środków:  

1/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:  

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x x x x x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/

na rachunki w innym banku z wyłączeniem przelewów do ZUS i US:  

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x x x x x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 x 0,50 0,00 0,50

II

OPERACJE GOTÓWKOWE          

3.

 Wypłaty gotówkowe w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4.

 Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%

III

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)          

5.

 Ustalenie listy płatności - od każdej pozycji:          
1/  za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA  x  x  0,00  x  0,00
2/  za pośrednictwem serwisu telefonicznego  x  x  x  x  x
3/  za pośrednictwem serwisu internetowego  x  x  0,00  x  0,00

6.

 Modyfikacja listy  płatności  - od każdej pozycji:          

1/

 za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA  x  x  0,50  x  0,50

2/

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego  x  x  x  x  x

3/

 za pośrednictwem serwisu internetowego  x  x  0,00  x  0,00

7.

 Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:          

1/

 w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50

2/

 wysłanie pocztą  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym