Lp.   PKO VISA Electron STUDENT Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard (srebrna) Partnerska karta PKO VITAY PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold (złota) PKO MasterCard Platinum PKO VISA Infinite
    w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych
1. Każdorazowe wydanie i wznowienie karty - z wyjątkiem kart wydawanych po zgloszeniu utraty karty (opłata pobierana z góry) 1) 10,00  0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2. Obsługa roczna karty (za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty) 0,00 albo 9,50 albo 19,00 2) 0,00 albo 30,00 albo 60,00 2) 0,00 albo 39,50 albo 79,00 2) 0,00 albo 39,50 albo 79,00 2) 0,00 albo 97,50 albo 195,00 2) 0,00 albo 300,00 albo 600,00 2) 0,00 albo 400,00 albo 800,00 2)
3. Operacja gotówkowa w kraju, w tym za pośrednictwem kanału mobilnego 3), za każdą operację - od wartości operacji 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 3% 3%
4. Operacja gotówkowa za granicą za każdą operację - od wartości operacji 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 0% 0%
5. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą w walucie innej niż rozliczeniowa - od wartości operacji 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
6. Operacja bezgotówkowa dokonana w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory - za każdą operację 10,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
7. Przelew (operacja bezgotówkowa) z rachunku karty kredytowej, w tym za pośrednictwem kanału mobilnego 3), za każdą operację - od wartości operacji 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00
8. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy i utraty pracy 4) – od wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczeniowym 0,10% 0,13% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00%
9. Obsługa raty w ramach usługi spłaty ratalnej (opłata pobierana przy każdej racie) x  1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
10. Przejęcie odpowiedzialności za operacje zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) 1,00  2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00
11. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego w ramach pakietu ubezpieczeniowego „ubezpieczenia na szóstkę” (opłata miesięczna) 4) 4,00  4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00
12. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego podróżnego (opłata miesięczna) 4) 4,00  4,00 4,00 4,00 0,00 x x
13. Prestiżowy pakiet ubezpieczeń (opłata roczna) 4) x  x x x x 0,00 0,00
14. Usługa Consierge (opłata roczna) x  x x x x 0,00 0,00
15. Pakiet usług dodatkowych – Priority Pass, IAPA (opłata roczna) x  x x x 80,00 0,00 0,00
16. Priorty Pass - wejście Posiadacza karty lub Użytkownika do saloniku na lotnisku x  x x x równowartość 27 USD w złotych 5) równowartość 27 USD w złotych 5) 0,00
17. Priorty Pass - wejście osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku x  x x x równowartość 27 USD w złotych 5) równowartość 27 USD w złotych 5) równowartość 27 USD w złotych 5)
18. Wydanie karty zastępczej za granicą 6) x  x x x równowartość 250,00 USD w złotych 5) 0,00 0,00
19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą 6) x  x x x równowartość 175,00 USD w złotych 5) 0,00 0,00
20. Sporządzenie i wysłanie monitu związanego z opóźnieniem w spłacie zadłużenia  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
21. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie zadłuzenia  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
22. Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu o więcej niż 5%) 35,00  35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00
23. Wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia operacji 15,00  15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00
24. Wydanie na życzenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty kredytowej 8) 35,00  35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

1) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem przez Klienta pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.

2) Wysokość opłaty jest uzależniona od średniomiesięcznej łącznej wartości operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w rocznym okresie obsługi karty, liczonej jako suma operacji podzielona przez 12. Średniomiesięczna wartość operacji została określona poniżej w tabeli. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowanie operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości operacji. Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, także w przypadku wcześniejszej rezygnacji Klienta z karty, tj. przed upływem 12 miesięcy. Opłata pobierana jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy.

3) Termin, od którego będzie możliwość dokonania operacji w kanale mobilnym zostanie podany w Komunikacie.

4) Opłata stanowi zwrot kosztu składki ubezpieczeniowej.

5) Opłata przeliczana według zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA. 

6) Opłata pobierana w związku z koniecznością zwrotu kosztów firmie współpracującej, realizującej tą usługę

7) Uchylony

8) Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o usługach płatniczych

Wysokość opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji
Lp.   Minimalna wartość operacji Wysokość opłaty Minimalna wartość operacji Wysokość opłaty Wartość operacji Wysokość opłaty
1. PKO VISA Electron STUDENT 400 zł 0 zł 200 zł 9,50 zł do 200 zł 19 zł
2. Przejrzysta karta kredytowa PKO VISA 600 zł 0 zł 500 zł 30,00 zł do 500 zł 60 zł
3. PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY 1 200 zł 0 zł 1 000 zł 39,50 zł do 1 000 zł 79 zł
4. PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold (złota) 2 400 zł 0 zł 2 000 zł 97,50 zł do 2 000 zł 195 zł
5. PKO MasterCard Platinum 5 000 zł 0 zł 4 000 zł 300,00 zł do 4 000 zł 600 zł
6. PKO Visa Infinite 11 000 zł 0 zł 8 200 zł 400,00 zł do 8 200 zł 800 zł