Lp. Tytuł opłaty Diners Club
    w złotych
1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12 miesięczny okres ważności karty (opłata pobierana z góry) 1)

karta główna - 300 zł

karta dodatkowa - 150 zł

2. Operacja gotówkowa w walucie polskiej - za każdą operację od wartości operacji:  
1/ w bankomatach w kraju 5%
2/ w oddziałach banków w kraju, w agencjach PKO Banku Polskiego SA oraz urzędach pocztowych   x
3. Operacja gotówkowa w walutach obcych w bankomatach i oddziałach banków za granicą - za każdą operację od wartości operacji 5%
4. Miesięczne rozliczenie operacji - od wartości operacji bezgotówkowych 0%
5. Wstęp do saloników lotniskowych - wejście Posiadacza karty lub Użytkownika do saloniku na lotnisku 90,00 2)
6. Ubezpieczenia podróży zagranicznej:3)  

1/

w przypadku opłacenia kosztów podróży kartą Diners Club 0,00

2/

w przypadku opłacenia kosztów podróży w inny sposób  niż określony w pkt. 1) - miesięcznie4) 10,00

3/

w przypadku opłacenia kosztów podróży w inny sposób niż określony w pkt. 1) oraz gdy Klient nie przystąpił do opłaty miesięcznej, o której mowa w pkt. 2) - za każdą aktywację ubezpieczenia na jedną podróż  67,00

1) W przypadku rozwiązania umowy opłata podlega proporcjonalnemu zwrotowi.

2) 5 bezpłatnych wejść w ciągu roku, o ile w ciągu 30 dni przed datą wizyty w saloniku Posiadacz karty lub Użytkownik dokona min . 3 operacji kartą Diners Club, na dowolną kwotę.

3) Zgodnie z warunkami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

4) Opłata daje możliwość skorzystania z maksymalnie 5 aktywacji ubezpieczenia w przypadku podróży zagranicznych; opłata nie będzie pobierana od kart, którymi dokonano obrotu w wysokości min. 2 000 PLN miesięcznie. Posiadacz karty lub Użytkownik karty może zrezygnować z miesięcznego pakietu aktywacji w dowolnym momencie i ponownie do niego przystąpić po upływie 9 kolejnych miesięcy od dnia rezygnacji.