Karta PKO Junior Naklejka zbliżeniowa
PKO Junior
Gadżet zbliżeniowy
PKO Junior
    w złotych w złotych w złotych
1. Wydanie karty  15,00 15,00

15,00 - karta SIM bez gadżetu zbliżeniowego

30,00- karta SIM z gadżetem zbliżeniowym w kształcie prostokąta

50,00 - karta SIM z gadżetem zbliżeniowym w kształcie żyrafki

2.  Pobranie gotówki w kraju towarzyszące operacji płatniczej, pomniejszające dostępny limit operacji płatniczych (Cashback)  0,00 x x
3.  Korzystanie z terminala POS przy użyciu karty w celu dokonania operacji gotówkowej w walucie polskiej- za każdą operację      

1/

 w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA  3% nie mniej niż 5,00 x x

2/

 w urzędach pocztowych  3% nie mniej niż 5,00 x x
4.  Korzystanie z terminala POS przy użyciu karty w celu dokonania operacji gotówkowej w oddziałach banków za granicą - za każdą operację  3% nie mniej niż 10,00 x x
5.  Korzystanie w kraju z bankomatów  przy użyciu karty w celu dokonania operacji gotówkowej - za każdą operację      

1/

 w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  0,00 x x

2/

 w bankomatach w kraju innych niż PKO Banku Polskiego SA  5,00 x x
6.  Korzystanie za granicą z bankomatów przy użyciu karty w celu dokonania operacji gotówkowej - za każdą operację  10,00 x x
7.  Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż rozliczeniowa - od wartości operacji  1,5%  1,5%  1,5%
8.  Zmiana PIN w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  0,00 x x
9.  Wpłata gotówki na rachunek karty  0,00 0,00 0,00
10.  Unieważnienie karty  0,00 0,00 0,00
11.  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  0,00 x x
12.  Wysyłka PIN zamówionego w oddziale przez Nabywcę karty  0,00 0,00 0,00

Warunki korzystania z karty PKO Junior - obowiązuje od 1 maja 2016 r. 

Pliki do pobrania