Karta PKO Ekspres dla użytkownika 1),
    Klient Indywidualny Klient Bankowości Osobistej Klient Centrum Bankowości Prywatnej
1 2 3 4 5
    w złotych w złotych w złotych

1.

Wydanie karty   0,00 0,00 0,00

2.

Obsługa karty - opłata miesięczna 0,00 - gdy dokonano min. 3 operacje bezgotówkowe 2)
1,00 - gdy dokonano 2 operacje  bezgotówkowe2)
2,00 - gdy dokonano 1 operację  bezgotówkową2)
3,00 - gdy nie dokonano operacji  bezgotówkowych2)

0,00 0,00

3.

Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem   0,00  0,00  0,00 

4.

Wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem z galerii 3)  0,00  0,00  0,00 

5.

Wydanie karty z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 3) 14,90 14,90 14,90

6.

Wypłata gotówki w walucie polskiej - za każdą operację od wartości operacji:      

1/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 0,00  0,00  0,00 

2/

w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00   0,00  0,00 

3/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA oraz agencjach PKO Banku Polskiego SA   0,00 0,00 0,00

4/

w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA lub w punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 3% nie mniej niż 5,00   3% nie mniej niż 5,00   3% nie mniej niż 5,00  

5/

towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback)4) 1,00 0,00 0,00

6/

w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 5,00   0,00 0,00

7.

Wypłata gotówki za granicą - za każdą operację od wartości operacji      

1/

w bankomatach 3% nie mniej niż 10,00   0,00 0,00

2/

w oddziałach banków 3% nie mniej niż 10,00   3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00  

8.

Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska - od wartości operacji 3,5% 3,5% 3,5%

9.

Odtworzenie kodu PIN w formie papierowej  10,00 10,00 10,00

1) Karty wydawane są do rachunków określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

2) Dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę uzależniony jest od daty wydania karty. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości i liczbę operacji bezgotówkowych.

3) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.