PKO VISA CLASSIC   PKO VISA GOLD  Karta Visa Classic Adm. Karta Visa Classic Adm. Karta Visa Gold Adm.
Opcja I Opcja II
1 2     3 4 5
  Tytuł opłaty   w złotych   w złotych   w złotych  w złotych w złotych
 1. Wznowienie karty - opłata za każdy 12 miesięczny okres ważności karty (opłata pobierana z góry)1) 40,00 250,00 22,50  6,00  72,50
 2. Ekspresowe wydanie karty (tj. do trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku - z wyłączeniem sobót) – dodatkowo 50,00 + koszty przesyłki 50,00 + koszty przesyłki   x  x  x
3. Operacja gotówkowa w walucie polskiej w bankomatach, w oddziałach banków, w agencjach PKO Banku Polskiego SA oraz urzędach pocztowych w kraju - za każdą operację od wartości operacji  4% nie mniej niż 5,00  4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00
4. Operacja gotówkowa w walutach obcych w bankomatach i oddziałach banków za granicą - od wartości operacji   4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00 
5. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą w walucie innej rozliczeniowa - od wartości operacji 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
6. Miesięczne rozliczenie operacji - od wartości operacji bezgotówkowych  1%   1%   0%  1%  0%
7. Priority Pass - wejście Posiadacza karty lub Użytkownika do saloniku na lotnisku  x równowartość 27 USD w złotych 2)  x  x  x

1) W przypadku rozwiązania umowy opłata podlega proporcjonalnemu zwrotowi.

2) Opłata przeliczana według zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Regulaminie kart obciążeniowych

Pliki do pobrania