Lp.   w złotych
1 Udzielenie kredytu na zakup papierów wartościowych Emisja - od kwoty kredytu od 0,50% do 1,00%
2. Kredyt na zakup papierów wartościowych Inwestor:  

1/

Udzielenie kredytu w zależności od wysokości przyznanego limitu:  

a

od 10 000 PLN do 2 999 999,99 zł 1%

b

od 3 000 000,00 zł 0,5%

2/

Przedłużenie kredytu stawka, jak za udzielenie kredytu

3/

Podwyższenie kwoty kredytu (prowizja pobierana  jest od podwyższonej kwoty limitu kredytowego i pomniejszona o prowizję już pobraną od kwoty limitu kredytowego ustalonego w umowie kredytu) stawka, jak za udzielenie kredytu