Lp.   w złotych
 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach:  

 1/

 dokonywane w oddziałach PKO Banku Polskiego SA - od kwoty operacji  1% nie mniej niż 20,00

 2/

 dokonywane w agencjach PKO Banku Polskiego SA:  

 a.

 w kwocie niższej lub równej 1 000 zł  2,50

 b.

 w kwocie wyższej niż 1 000 zł - od kwoty operacji  0,5%

 3/

uchylony  
 2.  Gotówkowy skup i sprzedaż walut obcych:  

 1/

 banknotów – od równoważnej złotowej kwoty waluty  1% nie mniej niż 5,00

 2/

 monet – od równowartości kwoty w monetach  50%
 3.

 Wymiana – od wartości wymiany:
-  banknotów i monet w walucie polskiej, jednej wartości na inne wartości
-  banknotów walut wymienialnych jednej wartości na inne wartości

Uwaga: Nie dotyczy wymiany pojedynczych egzemplarzy.

od 0,5 % nie mniej niż 20,00