Lp.   w złotych
1. Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 2005 r., dotyczące:  

1/

prowadzenia depozytu bonów skarbowych:  

a

dla osób fizycznych, z zastrzeżeniem lit. b) – miesięcznie 10,00

b

dla posiadaczy ZŁOTEGO KONTA, Rachunku PLATINIUM, Konta Aurum i Konta Platinium II  0,00

2/

przeniesienia bonów skarbowych klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP  100,00

3/

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie wierzytelności PKO Banku Polskiego SA  0,00

4/

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzytelności niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA  100,00
2. Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych:  

 1/

otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych  0,00

 2/

zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności innych niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA  100,00
3. Zawarcie negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut lub negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut  0,00
4. Zawarcie terminowej transakcji stopy procentowej  0,00
5. Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, w związku z transakcjami DM PKO Banku Polskiego z tytułu realizacji transakcji i innych operacji dotyczących papierów wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych:  

1/

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego  0,00

2/

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA  na rachunki DM PKO Banku Polskiego  0,00

3/

wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO Banku Polskiego  0,00
6. Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:  

1/

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych  0,00

2/

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA, na rachunki DM PKO Banku Polskiego, celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych  0,00

3/

wypłaty gotówkowe związane z realizacją praw i pożytków z tytułu posiadania skarbowych obligacji detalicznych zarejestrowanych w Rejestrze Nabywców Obligacji  0,00