Lp.   w złotych
1. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu:  

1/

w kraju:  
 a za pierwszą stronę 4,20
 b za każdą następną stronę 2,10

2/

za granicę:  
 a za pierwszą stronę 8,40
 b za każdą następną stronę 6,70
2. Wysłanie korespondencji listowej za granicę do krajów 1), 2)   

1/

Europy oraz Rosji, Turcji, Cypru i Izraela  4,00

2/

Afryki, Ameryki Północnej  5,00

3/

Ameryki Południowej, Środkowej i Azji  6,00

4/

Australii i Oceanii  9,00

1) za traktowanie przesyłki jako priorytetowej pobiera się dodatkową opłatę 4,00 zł,

2) za traktowanie przesyłki jako poleconej pobiera się dodatkową opłatę 5,30 zł.

Pliki do pobrania