Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Indywidualnych Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Instytucjonalnych Oprocentowanie środków pieniężnych na wycofanych z oferty rachunkach bankowych Klientów Instytucjonalnych Oprocentowanie kredytów odnawialnych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dla Klientów Indywidualnych Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych wycofanych z oferty dla Klientów Indywidualnych Oprocentowanie kart kredytowych wycofanych z oferty dla Klientów Indywidualnych Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych, opartych na stopie bazowej, dla Klientów Indywidualnych Oprocentowanie kredytów dla Klientów Instytucjonalnych Oprocentowanie kart kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych