Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1 2 3
1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Adm.

WIBOR 1M, 3M + marża

EURIBOR 1M, 3M + marża

LIBOR 1M, 3M + marża

STIBOR 1M, 3M + marża

CIBOR 1M, 3M + marża

OIBOR 1M, 3M + marża
2. Kredyt inwestycyjny

WIBOR 1M, 3M, 6M + marża

EURIBOR 1M, 3M , 6M+ marża

LIBOR 1M, 3M , 6M + marża

STIBOR 1M, 3M , 6M + marża

CIBOR 1M, 3M , 6M + marża

OIBOR 1M, 3M , 6M + marża
3. Kredyt obrotowy odnawialny

WIBOR 1M, 3M, 6M + marża

EURIBOR 1M, 3M , 6M+ marża

LIBOR 1M, 3M , 6M + marża

STIBOR 1M, 3M , 6M + marża

CIBOR 1M, 3M , 6M + marża

OIBOR 1M, 3M , 6M + marża
4. Kredyt obrotowy nieodnawialny  – okres kredytowania do 36 m-cy

WIBOR 1M, 3M, 6M + marża

EURIBOR 1M, 3M , 6M+ marża

LIBOR 1M, 3M , 6M + marża

STIBOR 1M, 3M , 6M + marża

CIBOR 1M, 3M , 6M + marża

OIBOR 1M, 3M , 6M + marża
5. Kredyt w rachunku dla Firm Adm. stopa bazowa Banku +  marża (stała)
6. Kredyt w rachunku dla Firm Plus Adm. stopa bazowa Banku +  marża (stała)
7. Kredyt inwestycyjny dla profesjonalistów WIBOR 3M + marża
8. Kredyt obrotowy dla profesjonalistów WIBOR 3M + marża
9. Kredyt dla wspólnot Adm. (w tym termomodernizacyjny) WIBOR 1M, 3M + marża 
10.

Kredyt samochodowy dla Firm Adm.:

 

1/

kredyt  w PLN

WIBOR 3M + marża

LIBOR 3M + marża

EURIBOR 3M + marża 

2/

kredyt  waloryzowany kursem USD i CHF

WIBOR 3M + marża

LIBOR 3M + marża

EURIBOR 3M + marża

3/

kredyt  waloryzowany kursem EUR

WIBOR 3M + marża

LIBOR 3M + marża

EURIBOR 3M + marża