Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym* Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym*
1 2 3 4
   

Oferta Standardowa/

Klient Brązowy**/

Klient Srebrny**

Klient Złoty**/

Pakiet na Starcie**
1. PKO Kredyt Odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym:    

1/

Konto Ulubione Adm. 10,00 10,00

2/

Konto Spektrum Adm. 10,00 10,00

3/

Konto Codzienne Adm. 10,00 10,00

*Zasady zmienności stopy procentowej są określone w § 8.

**Od dnia 1 marca 2014 r. zostało wstrzymane zapisywanie Klientów do Programu Benefit Adm.. Klientów, którzy nie przystąpili do Programu, obowiązuje oferta standardowa.