Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1 2 3
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w PLN:*  

 1/

 Konto Ulubione Adm. 0,00

 2/

 Konto Spektrum Adm. 0,00

 3/

 Konto Codzienne Adm. 0,00
2. Rachunek walutowy Adm. w EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK* 0,01

* Kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.  Konto oszczędnościowe Progres Adm.* Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
    PLN EUR USD

1/

 do 4 999,99  0,25  0,01  0,15

2/

 od 5 000,00 do 49 999,99  0,50  0,01  0,20

3/

 od 50 000,00  0,70  0,01  0,30

* Kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego.

Lokata Dynamiczna Adm. Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym dla każdego miesiąca lokaty
dla  1 miesiąca 0,10
dla  2 miesiąca 0,20
dla  3 miesiąca 0,30
dla  4 miesiąca 0,40
dla  5 miesiąca 0,50
dla  6 miesiąca 0,70
dla  7 miesiąca 0,80
dla  8 miesiąca 0,90
dla  9 miesiąca 1,00
dla  10 miesiąca 1,50
dla  11 miesiąca 2,00
dla  12 miesiąca 2,50

 

Lokata o stałym oprocentowaniu Adm.    
Stała stopa procentowa w stosunku rocznym    
Okres lokaty do 20 000 zł powyżej 20 000 zł
1 miesiące 0,05 0,05
3 miesięcy 0,10 0,10
6 miesięcy 0,20 0,20

 

Lokata walutowa Adm.          
Stała stopa procentowa w stosunku rocznym          
Okres lokaty EUR USD SEK DKK NOK
1 miesiąc 0,20 0,20 0,10 0,10 0,90
3 miesiące 0,10 0,30 0,20 0,15 1,00
6 miesięcy 0,05 0,40 0,30 0,20 1,10