Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1 2 3
1. Rachunki w PLN:  

a

Rachunek dla firm Adm.  0,00

b

 Rachunek dla firm Plus Adm.  0,00

c

 Rachunek bieżący Adm.  0,00

d

 Rachunek pomocniczy  0,00

e

 Rachunek środków wyodrębnionych  0,00

f

 Rachunek funduszu celowego  0,00
2.

 Rachunki w walutach EUR*, USD*, GBP*, SEK*, DKK*, NOK*, CZK*:

 

a

 Rachunek bieżący w walucie obcej Adm.  0,01

b

 Rachunek pomocniczy  0,01

c

 Rachunek środków wyodrębnionych  0,01

d

 Rachunek funduszu celowego  0,01
3.  Rachunki w walutach CHF**, JPY:  

a

 Rachunek bieżący w walucie obcej Adm. 0,00

b

 Rachunek pomocniczy 0,00

c

 Rachunek środków wyodrębnionych 0,00

d

 Rachunek funduszu celowego 0,00

* Kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca kalendarzowego.

** dotyczy umów zawartych do 8 lutego 2015 r.

4.

Rachunek środków wyodrębnionych w pakiecie dla wspólnot Adm.*

WIBID 0/N x 0,6

* Kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca kalendarzowego.

5.

Konto oszczędnościowe Progres Adm. * w PLN

Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym

 

1) od 0 – 4 999,99 zł

0,50

 

2) od 5 000,00 – 49 999,99 zł

0,80

 

3) od 50 000,00 zł

1,00

* Kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego.