Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Konto oszczędnościowe Progres Adm.* EUR USD

1/

do 4 999,99 0,01 0,15

2/

od 5 000,00 do 49 999,99 0,01 0,20

3/

od 50 000,00 0,01 0,30

* Kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego.