7.1 Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych, opartych na stopie bazowej, dla Klientów Indywidualnych

    Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1 2 3
1. Kredyt hipoteczny Locum Adm

Stopa bazowa w PLN * + marża

Stopa bazowa w EUR * + marża

Stopa bazowa w USD * + marża

Stopa bazowa w CHF * + marża
2. Kredyt hipoteczny Avante Adm.
3. Budowlany kredyt hipoteczny Familia Adm.
4. Pożyczka hipoteczna Festiva Adm.

Stopa bazowa w PLN * + marża

Stopa bazowa w EUR * + marża

*Wysokość stopy bazowej określona jest w Tabeli 7.2 i 7.3

 

7.2 Stopa bazowa dla wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Indywidualnych

    Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym *
1 2 3
1. Stopa bazowa w PLN Ustalana, jako wartość stawki WIBOR 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
2. Stopa bazowa w EUR Ustalana, jako wartość stawki EURIBOR 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 
3. Stopa bazowa w USD Ustalana, jako wartość stawki LIBOR (USD) 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 
4. Stopa bazowa w CHF Ustalana, jako wartość stawki LIBOR (CHF) 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 

* Obowiązuje dla poszczególnych kredytów od dnia wymagalności w czerwcu 2015 r. – do tej daty obowiązują stawki z Tabeli nr 7.3

 

7.3 Stopa bazowa* dla wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Indywidualnych

    Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1 2 3
1. Stopa bazowa w PLN  2,00
2. Stopa bazowa w EUR  0,05
3. Stopa bazowa w USD  0,25
4. Stopa bazowa w CHF  0,00

*Zasady zmienności stopy bazowej określone są w umowie z klientem.