Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych na rachunkach rozliczeniowych i rachunkach lokat terminowych, na rachunkach powierniczych oraz na rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze Oprocentowanie środków pieniężnych na wycofanych z oferty rachunkach bankowych Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze i kredytów na finansowanie nieruchomości w walutach wymienialnych Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego