Tabela nr 1 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych i rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych - rachunki w ofercie Tabela nr 1 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych i rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych - rachunki wycofane z oferty Tabela nr 2 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, rachunkach lokat terminowych i rachunkach powierniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw - rachunki w ofercie Tabela nr 2 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, rachunkach lokat terminowych i rachunkach powierniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw - rachunki wycofane z oferty Tabela nr 3 Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów konsumpcyjnych Tabela nr 4 Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych Tabela nr 5 Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych - kredyty w ofercie Tabela nr 5 Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych - kredyty wycofane z oferty