Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych i rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych w walutach wymienialnych obowiązuje od 1 grudnia 2016 r. Oprocentowanie oszczędnościowych lokat terminowych osób fizycznych w walutach wymienialnych gromadzonych w PKO BP SA na rachunkach walutowych otwartych do dnia 29 sierpnia 2004 r. obowiązuje od 1 grudnia 2016 r. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, rachunkach lokat terminowych i rachunkach powierniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw obowiązuje od 25 lutego 2015 r. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w walutach wymienialnych obowiązuje od 12 października 2009 r.

Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej w walutach wymienialnych

Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.