Część I. Rachunki w ofercie

 

Lp.

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym w %

USD

EUR

CHF

GBP

SEK

DKK

NOK

1.

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie – zmienna stopa procentowa

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

2.

Rachunek oszczędnościowy – zmienna stopa procentowa

 

 

 

 

 

 

 

 

1. w kwocie do 999,99 USD albo EUR albo CHF

0,70

0,01

0,01

x

x

x

x

 

2. w kwocie od 1000,00 USD albo EUR albo CHF

0,75

0,01

0,01

x

x

x

x

 

 

Część II. Rachunki wycofane z oferty

 

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym 
Waluta

 

 

USD

EUR

CHF

GBP

SEK

DKK

NOK

1.

Rachunek terminowych lokat oszczędnościowych zadeklarowane na okres 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ze zmienną stopą procentową (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.):

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  na 36 miesięcy

1,00

0,40

0,01

0,15

x

x

x

 

b) na 24 miesiące

0,90

0,30

0,01

0,10

x

x

x

 

c) na 12 miesięcy

0,65

0,25

0,01

0,01

x

x

x

 

d) na 6 miesięcy

0,55

0,20

0,01

0,01

x

x

x

 

2) ze stałą stopą procentową (oferowany do dnia 30 czerwca 2016 r.):

 

 

 

 

 

 

 

 

a) na 12 miesięcy

0,60

0,25

0,01

0,01

x

x

x

 

b) na 6 miesięcy

0,50

0,20

0,01

0,01

x

x

x

 

c) na 3 miesiące

0,30

0,10

0,01

0,01

x

x

x

 

d) na 1 miesiąc

0,20

0,05

0,01

0,01

x

x

x

2.

Konto oszczędnościowe Progres Adm. (oferowane do dnia 19 kwietnia 2015 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) w kwocie do 4 999,99 USD albo EUR

0,15

0,01

x

x

x

x

x

 

2) w kwocie od 5 000,00 do 49 999,99 USD albo EUR

0,20

0,01

x

x

x

x

x

 

3) w kwocie od 50 000,00 USD albo EUR

0,30

0,01

x

x

x

x

x

3.

Rachunek walutowy Adm. (oferowany do dnia 30 października 2014 r.)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

4.

Rachunek oszczędnościowy w GBP, oferowany w Wielkiej Brytanii (oferowany do dnia 25 marca 2012 r.):

 

 

 

 

 

 

 

 

1) w kwocie do 499,99 GBP

x

x

x

0,01

x

x

x

 

2) w kwocie od 500,00 GBP

x

x

x

0,25

x

x

x

5.

Oszczędnościowa lokata terminowa, ze zmienną stopą procentową, zadeklarowana na okres (oferowana do dnia 29 sierpnia 2004 r.):

 

 

 

 

 

 

 

 

1) na 36 miesięcy

1,00

x

x

x

x

x

x

 

2) na 24 miesiące

0,90

x

x

x

x

x

x

1) dotyczy umów w CHF zawartych do 8 lutego 2015 r.