Część I. Rachunki w ofercie  

Lp.

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

USD

EUR

CHF 1)

GBP

1.

Środki pieniężne płatne na żądanie – zmienna stopa procentowa

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Rachunek pomocniczy oraz Rachunek środków wyodrębnionych dotyczące realizacji projektu:

 

 

 

 

 1

otwarte w ramach Pakietu Mobilnego dla Firm

0,00

0,00

0,00

0,00

 2

otwarte w ramach oferty: PKO Konto firmowe i PKO Rachunek dla biznesu

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Rachunek powierniczy

0,00

0,00

0,00

0,00

1) dotyczy umów zawartych do 8 lutego 2015 r.

 

Część II. Rachunki wycofane z oferty

         
 1.

Rachunek lokat terminowych (oferowanych do dnia 13 marca 2017 r.) 1)

 

1) ze zmienna stopą procentową na okres:

 USD

EUR

GPB

 

a) na 12 miesięcy

0,40

0,15

0,01

 

b) na 6 miesięcy

0,30

0,10

0,01

 

2) ze stałą stopą procentową na okres:

 

 

 

 

a) na 3 miesiące

0,15

0,05

0,01

 

b) na 1 miesiąc

0,10

0,03

0,01

 

c) na 21 dni

0,10

0,01

0,01

 

d) na 14 dni

0,10

0,01

0,01

 

e) na 7 dni

0,10

0,01

0,01

 1) W przypadku naruszenia warunków umowy rachunków lokat terminowych i podjęcia środków pieniężnych przed upływem okresu umownego, PKO Bank Polski SA nie nalicza odsetek.

 

 

 

 

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

2.

Rachunki w walutach EUR, USD, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK: Rachunek bieżący w walucie obcej Adm., Rachunek pomocniczy Adm. i Rachunek środków wyodrębnionych Adm.

0,00

3.

Rachunki w walutach CHF2), JPY, AUD, CAD, RON, RUB: Rachunek bieżący w walucie obcej Adm., Rachunek pomocniczy Adm. i Rachunek środków wyodrębnionych Adm.

0,00

 

4.

Konto oszczędnościowe Progres Adm.

EUR

USD

 

1) do 4 999,99

0,01

0,15

 

2) od 5 000,00 do 49 999,99

0,01

0,20

 

3) od 50 000,00

0,01

0,30

2) dotyczy umów zawartych do 8 lutego 2015 r.