Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym w %
Waluta
USD EUR CHF 2) GBP
1. Środki pieniężne płatne na żądanie 0,01 0,01 0,00 0,01
1a.  Środki pieniężne na rachunkach pomocniczych oraz na rachunkach środków wyodrębnionych dotyczących realizacji projektu, otwartych w ramach Pakietu Mobilnego dla Firm 0,00 0,00 0,00 0,00
1b. Środki pieniężne na rachunkach pomocniczych oraz na rachunkach środków wyodrębnionych dotyczących realizacji projektu otwartych w ramach oferty:  PKO Konto firmowe i PKO Rachunek dla biznesu 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych zadeklarowane na okres 1)        
  1) ze zmienną stopą procentową:        
  a) na 12 miesięcy 0,40 0,15 0,28 0,01
  b) na 6 miesięcy 0,30 0,10 0,13 0,01
  2) ze stałą stopą procentową:        
  a) na 3 miesiące 0,15 0,05 0,08 0,01
  b) na 1 miesiąc 0,10 0,03 0,05 0,01
  c) na 21 dni 0,10 0,01 0,05 0,01
  d) na 14 dni 0,10 0,01 0,05 0,01
  e) na 7 dni 0,10 0,01 0,05 0,01
3. Środki pieniężne na rachunkach powierniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi:

  1. a) 2000 USD,
  2. b) 1400 EUR,
  3. c) 2300 CHF,
  4. d) 1000 GBP.

2) dotyczy umów zawartych do dnia 8 lutego 2015 r.

Objaśnienie skrótów:
USD - dolar USA
CHF - frank szwajcarski
EUR - europejska jednostka walutowa
GBP - funt angielski