Lp.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

USD

EUR

CHF

1.

Kredyt gotówkowy PLATINIUM

Kredyt gotówkowy AURUM

LIBOR 1M , LIBOR 3M 

+ marża 1)

EURIBOR 1M, EURIBOR 3M 

+ marża1)

LIBOR 1M , LIBOR 3M)

 + marża 1)

przykład: kwota kredytu: równowartość  50 000 zł, prowizja: 2%, marża banku 4%, opłata przygotowawcza 0,5% kwoty kredytu, kredyt spłacany w ratach malejących, ilość rat 36, Oprocentowanie nominalne dla CHF – 4,6%. Rzeczywista stopa procentowa: - 6,51%

1) Marża obniżana jest maksymalnie o 1 punkt procentowy w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu).