Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyt inwestorski NOWY DOM

EURIBOR 1M 1), 3M 2), 6M 3) + marża,

LIBOR 1M 1) , 3M 2), 6M 3) dla USD  + marża,

LIBOR 1M 1), 3M 2), 6M 3) dla CHF + marża

1)   LIBOR 1M, EURIBOR 1M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 9  ust. 4 pkt 1 lit. a Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

2)   LIBOR 3M, EURIBOR 3M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 9  ust. 4 pkt 1 lit. b Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

3)  LIBOR 6M, EURIBOR 6M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 9  ust. 4 pkt 1 lit. c Zasad i terminów kapitalizacji odsetek