Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych, rachunkach powierniczych oraz na rachunkach pieniężnych Środki pieniężne Klientów Biura Maklerskiego PKO BP Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze, kredytów na finansowanie nieruchomości oraz kart kredytowych Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego