Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych, płatne na żądanie do 0,01
2.

Środki  pieniężne  na rachunkach:
 a) Rachunek dla firm Adm.
 b) Rachunek dla firm Plus Adm.
 c) Rachunek bieżący Adm.
 d) Rachunek pomocniczy Adm.
 e) Rachunek środków wyodrębnionych Adm.
 f) Rachunek funduszu celowego Adm.

0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach powierniczych albo na rachunkach rozliczeń warunkowych, zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych albo otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych według umowy z Klientem
4 Środki pieniężne na rachunkach pieniężnych dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze według umowy z Klientem
5. Środki pieniężne na rachunku Konto oszczędnościowe Progres Adm. w PLN  
  1) od 0 – 4 999,99 zł 0,50
  2) od 5 000,00 – 49 999,99 zł 0,80
  3) od 50 000,00 zł 1,00

6. Lokaty terminowe na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych.

Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
    poniżej 10 000 zł 1) od 10 000 zł do 49 999,99 zł od 50 000 zł
1. ze zmienną stopą procentową:      
  a) na 12 miesięcy, 0,60 0,60 0,60
  b) na 6 miesięcy. 0,60 0,60 0,60
2. ze stałą stopą procentową w okresie umownym:      
  a) na 3 miesiące, 0,50 0,50 0,50
  b) na 2 miesiące, 0,45 0,45 0,45
  c) na 1 miesiac, 0,40 0,40 0,40
  d) na 21 dni, 0,35 0,35 0,35
  e) na 14 dni, 0,30 0,30 0,30
  f) na 7 dni. 0,20 0,20 0,20
Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
7. Lokaty terminowe na warunkach negocjowanych Stopa procentowa jest każdorazowo negocjowana

1) Minimalna kwota lokaty wynosi 2 000 zł.