Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Środki pieniężne Klientów Domu Maklerskiego PKO BP 0,00