Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. środki pieniężne klientów Domu Maklerskiego PKO BP 0,00