Tabela nr 2 Środki pieniężne klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (plik PDF)

Tabela nr 3 Oprocentowanie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych oraz kart kredytowych w ofercie dla osób fizycznych (plik PDF)

Tabela nr 6 Oprocentowanie wycofanych z oferty niekomercyjnych kredytów na cele mieszkaniowe (plik PDF)

Tabela nr 7 Wartość parametrów zmienności (plik PDF)

Tabela nr 8 Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze oraz dopuszczalnych sald debetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (plik PDF)

Tabela nr 9 Oprocentowanie kredytów na zakup papierów wartościowych (plik PDF)

Tabela nr 10 Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego (plik PDF)

Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego (Zawiera m.in wartości oprocentowania przeterminowanego dla klientów indywidualnych, inteligo, MSP oraz klientów rynku korporacyjnego) (plik PDF)

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych dla Firm i Przedsiębiorstw (plik PDF)