Tabela nr 1 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Tabela nr 2 Środki pieniężne klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Tabela nr 3 Oprocentowanie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych oraz kart kredytowych w ofercie dla osób fizycznych

Tabela nr 4 Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz kart kredytowych dla osób fizycznych

  • Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz kart kredytowych

Tabela nr 5 Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości oraz pożyczek hipotecznych

  • Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej

Tabela nr 6 Oprocentowanie wycofanych z oferty niekomercyjnych kredytów na cele mieszkaniowe Tabela nr 7 Wartość parametrów zmienności

Tabela nr 8 Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze oraz dopuszczalnych sald debetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

  • Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze oraz dopuszczalnych sald debetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Tabela nr 9 Oprocentowanie kredytów na zakup papierów wartościowych Tabela nr 10 Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

Tabela nr 11 Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach kont INTELIGO

  • Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach kont INTELIGO

Wartość stopy bazowej Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych dla Klientów MSP