Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Środki pieniężne klientów Domu Maklerskiego PKO BP obowiązuje od 30 września 2007 r Oprocentowanie bonów i wkładów na rachunkach przedpłat na zakup samochodów osobowych oraz środków pieniężnych na bankowych rachunkach nieoszczędnościowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych oraz pożyczek - będących w ofercie obowiązuje od 7 listopada 2016 r. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 1 października 2016 r.

Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej

Oprocentowanie niekomercyjnych kredytów na cele mieszkaniowe obowiązuje od 30 września 2007 r. Wartość parametrów zmienności obowiązuje od 30 września 2007 r.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze oraz dopuszczalnych sald debetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych obowiązujące od 1 stycznia 2014r.

Oprocentowanie kredytów na zakup papierów wartościowych obowiązuje od 5 marca 2015 r. Oprocentowanie kredytów na zakup jednostek uczestnictwa PKO TFI obowiązuje od 16 maja 2011 r. Oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych zadłużenia przeterminowanego na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz niedopuszczalnych sald debetowych na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) obowiązuje od 24 sierpnia 2015 r.

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R.

Wartość stopy bazowej Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze objętych systemem dopłat do obliczonych od nich odsetek obowiązuje od 5 marca 2015 r. Oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe niekomercyjne z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Oprocentowanie kredytów preferencyjnych obowiązuje od 5 marca 2015 r.