Tabela nr 2 Środki pieniężne klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (plik PDF)

Tabela nr 3 Oprocentowanie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych oraz kart kredytowych w ofercie dla osób fizycznych (plik PDF)

Tabela nr 6 Oprocentowanie wycofanych z oferty niekomercyjnych kredytów na cele mieszkaniowe (plik PDF)

Tabela nr 7 Wartość parametrów zmienności (plik PDF)

Tabela nr 9 Oprocentowanie kredytów na zakup papierów wartościowych (plik PDF)

Tabela nr 10 Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego (plik PDF)

Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego (Zawiera m.in wartości oprocentowania przeterminowanego dla klientów indywidualnych, inteligo, MSP oraz klientów rynku korporacyjnego) (plik PDF)

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych dla Klientów MSP (plik PDF)

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych dla klientów MSP wycofanych z oferty (plik PDF)