Lp. Wyszczególnienie Nominalna roczna stopa procentowa
1. Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy, albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej   ustalana indywidualnie
2.  uchylony  
3.  uchylony  
4. uchylony  
5. uchylony  
 6.

Dopuszczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

1) dla Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od dnia 1 października 2014 r.

2) dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

 

0,00

10,00

 

    Stopa procentowa w stosunku rocznym
1 2 3 4 5
7. Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia: SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT ZŁOTE KONTO Rachunek PLATINIUM
1) do 6 000,00 zł 10,00 10,00 10,00
2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł 10,00 10,00 10,00
3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł 10,00 10,00 10,00
4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł 10,00 10,00 10,00
5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł 10,00 10,00 10,00

 

    Stopa procentowa w stosunku rocznym
1 2 3 4 5 6 7
8. Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia: SUPERKONTO (umowy zawarte od dnia 14 marca 2011 r.), PKO Konto dla Młodych, PKO Konto Pogodne PKO Konto za Zero PKO Konto bez Granic Konto Aurum Konto Platinium II
1) do 6 000,00 zł 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

 

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3.

9.   

Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia:

PKO Konto Rodzica

1) do 6 000,00 zł

10,00

2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł

10,00

3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł

10,00

4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł

10,00

5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł

10,00

 

Lp. Wyszczególnienie  
10. Karty Kredytowe: Na warunkach ogólnych (bez opcji spłat ratalnych) Z opcją spłat ratalnych Dla Klientów przenoszących do PKO BP SA  zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej

1) PKO Visa Gold,
PKO MasterCard Gold,
Partnerska karta PKO VITAY,
PKO Visa Classic,
PKO MasterCard Standard,
Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa
Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard

10,00 10,00 9,90
2) PKO Visa Electron STUDENT 10,00 x 9,90
2) PKO MasterCard Platinum,
PKO Visa Infinite
10,00 10,00 9,90

Całkowity koszt kredytu oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania kart kredytowych PKO Banku Polskiego: 

Karty na warunkach ogólnych

rodzaj karty

wykorzystany maksymalny limit

całkowity koszt kredytu

rzeczywista roczna stopa procentowa

całkowity koszt kredytu z opcją spłat ratalnych

rzeczywista roczna stopa procentowa z opcją spłat ratalnych

PKO Visa Electron STUDENT

1 500 zł

189,50zł

10,48%

x

x

PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic.

2 000 zł

278,70zł

10,48%

278,70zł

10,48%

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

2 000 zł

276,20zł

10,48%

276,20 zł

10,48%

PKO Visa Classic, Partnerska karta PKO VITAY, PKO MasterCard Standard,
PKO VITAY VISA Classic,
PKO VITAY MasterCard Standard,
Partnerska karta kredytowa PKO Vitay.

8 000 zł

967,50zł

10,48%

967,50zł

10,48%

PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold,
PKO VITAY VISA Gold,
PKO VITAY MasterCard Gold.

8 000zł

1 048,50zł

10,48%

1 048,50zł

10,48%

PKO MasterCard Platinum

25 000,00

3 100,00zł

10,48%

3 100,00zł

10,48%

PKO Visa Infinite

25 000,00

3 300,00zł

10,48%

3 300,00zł

10,48%

Założenia do wyliczenia łącznego kosztu kredytu i rzeczywistej rocznej stopy procentowej:

1. Limit kredytowy w określonej wysokości wykorzystywany jest poprzez dokonanie jednej operacji, w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, i wynosi:

  • 1 500 zł – w przypadku kart PKO Visa Elektron Student,
  • 2 000 zł - w przypadku kart PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa,
  • 8 000 zł - w przypadku kart PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, PKO Visa Gold, PKO MasterCard oraz partnerskich kart PKO VITAY,
  • 25 000 zł – w przypadku kart PKO MasterCard Platinum i PKO Visa Infinite.

2. Spłata zadłużenia następuje w okresie rocznym, w 12 równych ratach.

3. Nominalna stopa procentowa wynosi:

  • 10,00%, 10,00% (z opcją spłat ratalnych) - dla kart PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerskie karty PKO VITAY, PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa,PKO MasterCard Platinum i PKO VISA Infinite
  • 10,00% dla kart PKO Visa Electron Student,

4. Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy opracowane we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA zostało uwzględnione w kalkulacji w wysokości:

  • 0,10% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart PKO Visa Electron STUDENT, PKO Visa Classic, Partnerska karta PKO VITAY, PKO MasterCard Standard, PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, PKO VITAY VISA Classic, PKO VITAY, MasterCard Standard, PKO VITAY VISA Gold, PKO VITAY MasterCard Gold.
  • 0,13% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, Przejrzystych kart kredytowych PKO Visa,
  • 0,00% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart MasterCard Platinum i PKO VISA Infinite

5. Opłatę za każdorazową personalizację (z wyjątkiem kart PKO MasterCard Platinum, PKO VISA Infinite oraz Przejrzystych kart kredytowych PKO Visa) – 2,50 zł rocznie.

6. Opłatę za każdorazową personalizację w przypadku kart PKO MasterCard Platinum ,PKO VISA Infinite oraz Przejrzystych kart kredytowych PKO Visa) – 0 zł rocznie.

7. Zmiana jednego z powyższych założeń wpływa na koszty oraz wysokość rocznej spłaty oprocentowania.