Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych Oprocentowanie dopuszczalnych sald debetowych