Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Dopuszczalne salda debetowe w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER
(oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do dnia 13 lutego 2008 r.)
10,00