Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty na realizację celów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działają Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR udzielane:  
  1) na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno - spożywczym i usługach dla rolnictwa, wymienionych w § 1 ust.1, § 2 i § 3 rozporządzenia udzielone (symbol IP):  
  a) od 13 listopada 2003r. do 30 kwietnia 2007 r.  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 3,0000
  e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 r., dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 2,0000
  2) na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi i programami regionalnymi zatwierdzonymi przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia udzielone (symbol BR):  
  a) od 13 listopada 2003r. do 30 kwietnia 2007 r.:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 2,0000
  b) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 2,0000
  3) na zakup gruntów rolnych, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 lit.a i lit. b rozporządzenia udzielone (symbol KZ):  
  a) do 31 grudnia 2002 roku:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,0300
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 0,4375
  b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 0,4375
  c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1000
  - oprocentowanie od kredytobiorcy,  
  - do 26 września 2003 r., 2,0000
  - od 27 września 2003 r., 1,2000
  d) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 1,2000
  e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 1,2000
  4) na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia udzielone (symbol MR):  
  a) do 31 grudnia 2002 roku:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,0300
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 0,4375
  b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 0,4375
  c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1000
  - oprocentowanie od kredytobiorcy,  
  - do 26 września 2003 r., 2,0000
  - od 27 września 2003 r., 1,2000
  d) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 1,2000
  e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 1,2000
  f) do 3 marca 2004 roku:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,0300
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 2,0000
  g) od 4 marca 2004 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1000
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 1,2000
  5) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską, zgodnie z § 20 rozporządzenia udzielone (symbol KL/01):  
  a) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 1,2000
  b) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem, 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy, 1,2000
  6) na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (symbol GR):  
  a) 30 kwietnia 2007 roku:  
  - oprocentowanie ogółem 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy 1,2000
  b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy 1,2000
  7) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT)  
  a)do 30 kwietnia 2007 roku:,  
  - oprocentowanie ogółem 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy 1,0000
  b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy 1,0000
  c) od 4 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2007 roku:  
  - oprocentowanie ogółem 2,1000
  - oprocentowanie od kredytobiorcy 1,0000
  8) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produkcji (symbol BR/NT)  
  a) 30 kwietnia 2007 roku:,  
  - oprocentowanie ogółem 2,1875
  - oprocentowanie od kredytobiorcy 1,0000
  b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:  
  - oprocentowanie ogółem 2,6250
  - oprocentowanie od kredytobiorcy 1,0000
2. Kredyty inwestycyjne udzielane gminom i przedsiębiorcom nie prowadzącym działalności budowlanej na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania:  
  a) oprocentowanie ogółem 1,925
  b) oprocentowanie od kredytobiorcy 2,00
3. Kredyty inwestycyjne udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z zastosowaniem dopłat do oprocentowania przez BGK:  
  a) oprocentowanie ogółem 1,925 1)
  b) oprocentowanie od kredytobiorcy 2,00 1)

1) Obowiązuje od 14 lipca 2009 r.