Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyt inwestorski ze zmienną stopą procentową  
  a) NOWY DOM dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych, WIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
  b) NASZ REMONT dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, WIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
  c) NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych WIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
  d) NASZ REMONT z premią remontową z BGK dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych WIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
2. Kredyt inwestorski NASZ REMONT w opcji niskokwotowej ze zmienną stopą procentową dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych WIBOR 6M 3) + marża

1) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

2) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

3) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek