Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym Przykładowa rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Kredyt na zakup jednostek uczestnictwa PKO TFI, udzielany na okres 12 miesięcy    
1. posiadaczom Rachunku PLATINIUM albo Konta Platinium II WIBOR 3M *) + marża przykład:
oprocentowanie nominalne: 8,98%
kwota kredytu: 150 000 zł
prowizja: 0%
marża banku 3,99%
opłata przygotowawcza 0% kwoty kredytu
ilość rat 12
kredyt spłacany w ratach annuitetowych,
całkowity koszt kredytu: 7 395,96 zł, w tym: prowizja 0,00zł
oraz suma odsetek 7 395,96 zł.
Rzeczywista stopa procentowa: 8,98%
2. posiadaczom ZŁOTEGO KONTA albo Konta Aurum WIBOR 3M *) + marża przykład:
oprocentowanie nominalne: 9,19%
kwota kredytu: 150 000 zł
prowizja: 0%
marża banku 4,19%
opłata przygotowawcza 0% kwoty kredytu
ilość rat 12
kredyt spłacany w ratach annuitetowych,
całkowity koszt kredytu: 7,562,95 zł, w tym: prowizja 0,00 zł
oraz suma odsetek 7,562,95 zł.
Rzeczywista stopa procentowa: 9,54%

*) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 lit. b tiret siódme Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.