Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1. Preferencyjne kredyty studenckie z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. 2,10