Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty na cele mieszkaniowe - bez przejściowego wykupu odsetek przez budżet pa?ąstwa:  
  1) spłacane w trybie art. 11 ustawy z 30 listopada 1995r. o pomocy pa?ąstwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1115, z pó?niejszymi zmianami) 8,70
  2) spłacane zgodnie z warunkami umów kredytowych 7,70
2. Kredyty na budownictwo towarzyszące i przygotowanie inwestycji 7,70