Lp.

Wyszczególnienie

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3

 

1.

Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”

Ustalana indywidualnie

2.

Dopuszzczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych:

1) dla Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od dnia 1 października 2014 r.

2) dla Posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

 

 

0,00

10,00

 

 

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

3.

Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych - od kwoty zadłużenia:

PKO Konto za Zero,
PKO Konto bez Granic,
PKO Konto dla Młodych,
PKO Konto Rodzica,
SUPERKONTO,
SUPERKONTO STUDENT,
PKO Konto Pogodne

Konto Aurum,
ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II,
Rachunek PLATINIUM

1) do 6 000,00 zł

10,00

10,00

10,00

2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł

10,00

10,00

10,00

3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł

10,00

10,00

10,00

4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł

10,00

10,00

10,00

5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł

10,00

10,00

10,00

 

Lp

Wyszczególnienie

4.

Karty Kredytowe:

Na warunkach ogólnych (bez opcji spłat ratalnych)

Z opcją spłat ratalnych

Dla Klientów przenoszących do PKO Banku Polskiego SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku –w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej

 

1) PKO Visa Gold,
PKO MasterCard Gold,
Partnerska karta PKO VITAY,
Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa
Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard

10,00

10,00

9,90

 

2) PKO Visa Electron STUDENT

10,00

X

9,90

 

3) PKO MasterCard Platinum,
PKO Visa Infinite

10,00

10,00

9,90

Całkowity koszt kredytu oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania kart kredytowych PKO Banku Polskiego:

Karty na warunkach ogólnych

rodzaj karty

wykorzystany maksymalny limit

całkowity koszt kredytu

rzeczywista roczna stopa procentowa

całkowity koszt kredytu z opcją spłat ratalnych

rzeczywista roczna stopa procentowa z opcją spłat ratalnych

PKO Visa Electron STUDENT

1 500 zł

189,50 zł

10,48%

x

x

PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic.

2 000 zł

278,70 zł

10,48%

278,70 zł

10,48%

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

2 000 zł

276,20 zł

10,48%

276,20 zł

10,48%

PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, PKO VITAY VISA Classic,
PKO VITAY MasterCard Standard.
Partnerska karta kredytowa PKO VITAY,

8 000 zł

967,50 zł

10,48%

967,50 zł

10,48%

Visa Gold, PKO MasterCard Gold,
PKO VITAY VISA Gold,
PKO VITAY MasterCard Gold.

8 000 zł

1048,50 zł

10,48%

1048,50 zł

10,48%

PKO MasterCard Platinum

25 000,00zł

3100,00 zł

10,48%

3100,00 zł

10,48%

PKO Visa Infinite

25 000,00zł

3300,00 zł

10,48%

3300,00zł

10,48%

Założenia do wyliczenia łącznego kosztu kredytu i rzeczywistej rocznej stopy procentowej:

1. Limit kredytowy w określonej wysokości wykorzystywany jest poprzez dokonanie jednej operacji, w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, i wynosi:

  • 1 500 zł – w przypadku kart PKO Visa Elektron Student,
  • 2 000 zł - w przypadku kart PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa,
  • 8 000 zł - w przypadku kart PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, PKO Visa Gold, PKO MasterCard oraz partnerskich kart PKO VITAY,
  • 25 000 zł – w przypadku kart PKO MasterCard Platinum i PKO Visa Infinite.

2. Spłata zadłużenia następuje w okresie rocznym, w 12 równych ratach.

3. Nominalna stopa procentowa wynosi:

  • 10,00%, 10,00% (z opcją spłat ratalnych) - dla kart PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerskie karty PKO VITAY, PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa, PKO MasterCard Platinum, PKO VISA Infinite
  • 10,00% dla kart PKO Visa Electron Student,

4. Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy opracowane we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA zostało uwzględnione w kalkulacji w wysokości:

  • 0,10% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart PKO Visa Electron STUDENT, PKO Visa Classic, Partnerska karta kredytowa PKO VITAY, PKO MasterCard Standard, PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, PKO VITAY VISA Classic, PKO VITAY, MasterCard Standard, PKO VITAY VISA Gold, PKO VITAY MasterCard Gold.
  • 0,13% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, Przejrzystych karty kredytowych PKO Visa,
  • 0,00% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart MasterCard Platinum i PKO VISA Infinite

5. Opłatę za każdorazową personalizację (z wyjątkiem kart PKO MasterCard Platinum i PKO VISA Infinite oraz Przejrzystych karty kredytowych PKO Visa) – 2,50 zł rocznie.

6. Opłatę za każdorazową personalizację w przypadku kart PKO MasterCard Platinum ,PKO VISA Infinite oraz Przejrzystych kart kredytowych PKO Visa) – 0 zł rocznie.

7. Zmiana jednego z powyższych założeń wpływa na koszty oraz wysokość rocznej spłaty oprocentowania.

 

 

Pliki do pobrania