Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Kont Inteligo obowiązuje od 18 lipca 2016 r. Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym w ramach Kont Inteligo obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Tabela oprocentowania lokat w ramach Kont Inteligo obowiązuje od 18 lipca 2016 r. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo obowiązuje od 24 sierpnia 2015 r. Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego przed dniem 11 maja 2010 r.