Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej do 99,99 zł od 100 zł do 3 999,99 zł od 4 000 zł do 49 999,99 zł od 50 000 zł
1. Konto Inteligo prywatne (indywidualne i wspólne) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Konto Inteligo firmowe 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

Do 2 500 zł

Nadwyżka powyżej 2 500 zł

3.

Inteligo Konto Dziecka

2,50

0,50