Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
do 999,99 0,60
od 1 000,00 do 9 999,99 zł 0,70
od 10 000,00 do 19 999,99 zł 0,80
od 20 000,00 do 49 999,99 zł 0,90
od 50 000,00 zł do 99 999,99 0,90
od 100 000,00 zł do 199 999,99 1,30
od 200 000,00 zł 1,80

*) Stopa procentowa naliczana według wartości dla danego progu od całości zgromadzonych środków.