Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)  
  1) ze stałą stopą procentową:  
  a) Lokata 1 M 0,10
  b) Lokata 2 M 0,20
  c) Lokata 3 M 0,30
  d) Lokata 24 M 1,50
  2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty:  
  a) Lokata 6 M 0,10
  b) Lokata 12 M 0,20
2. Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo firmowych  
  1) ze stałą stopą procentową:  
  a) Lokata 1 M 0,65
  b) Lokata 2 M 0,90
  c) Lokata 3 M 1,10
  2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty:  
  a) Lokata 6 M 1,10
  b) Lokata 9 M 1,10
  c) Lokata 12 M 1,20

Uwaga:
"M" - oznacza miesiąc, a cyfra przed "M" ilość miesięcy okresu umownego lokaty

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty
a) 1-miesiąc 0,00
b) 2-miesiąc 0,00
c) 3-miesiąc 0,00
d) 4-miesiąc 0,10
e) 5-miesiąc 0,10
f) 6-miesiąc 0,10

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy - 0,20% w stosunku rocznym

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a)      1-miesiąc

0,00

b)      2-miesiąc

0,00

c)      3-miesiąc

0,00

d)      4-miesiąc

0,00

e)      5-miesiąc

0,00

f)       6-miesiąc

0,00

g)      7 miesiąc

0,20

h)      8 miesiąc

0,20

i)       9 miesiąc

0,20

j)       10 miesiąc

0,20

k)      11 miesiąc

0,20

l)       12 miesiąc

0,20

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy - 0,30%w stosunku rocznym.

hop lokata 3M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,25

b)      2-miesiąc

0,75

c)      3-miesiąc

2,00

Średnie oprocentowanie na lokacie 3 miesięcznej wynosi 1,25%.

hop lokata 6M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,25

b)      2-miesiąc

0,75

c)      3-miesiąc

1,25

d)      4-miesiąc

1,50

e)      5-miesiąc

1,75

f)       6-miesiąc

2,00

 Średnie oprocentowanie na lokacie 6 miesięcznej wynosi 1,37%.

hop lokata 12M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego  

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,20

b)      2-miesiąc

0,40

c)      3-miesiąc

0,60

d)      4-miesiąc

0,80

e)      5-miesiąc

1,00

f)       6-miesiąc

1,20

g)      7 miesiąc

1,40

h)      8 miesiąc

1,60

i)       9 miesiąc

1,80

j)       10 miesiąc

2,00

k)      11 miesiąc

2,25

l)       12 miesiąc

2,50

Średnie oprocentowanie na lokacie 12 miesięcznej wynosi 1,57%.

igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek

Oprocentowanie lokaty
w skali roku

a)      3 miesiące

1,30%

b)      6 miesięcy

1,40%

c)      9 miesięcy

1,50%

d)     12 miesięcy

1,50%

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

Lokata Wzrastająca Inteligo w ramach konta firmowego Oprocentowanie lokaty
w skali roku
a)     w 1 miesiącu 0,30%
b)     w 2 miesiącu 0,60%
c)     w 3 miesiącu 3,60%

Produkt oferowany w okresie: 30.03.2015-30.06.2015