Oprocentowanie wkładów na rachunkach bankowych osób fizycznych - obowiązuje od 18 lipca 2016 r. Oprocentowanie wkładów na książeczkach mieszkaniowych i środków pieniężnych na rachunkach mieszkaniowych osób fizycznych obowiązuje od 18 stycznia 2016 r. Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie, prowadzonych na rzecz osób fizycznych oraz Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych oraz komitetów wyborczych wyborców obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych obowiązuje od 10 grudnia 2014 r. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach powierniczych obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ obowiązuje od 12 sierpnia 2016 r.