Część I. Rachunki bankowe w ofercie dla osób fizycznych

 

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

1.

Rachunki oszczędnościowo –rozliczeniowe, z wyjątkiem wymienionego w pkt 2

0,00

2.

Rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy PKO Konto Dziecka:

 

1/

do 2 500 PLN

2,50

2/

nadwyżka powyżej 2 500 PLN

0,50

3.

Rachunek oszczędnościowy Plus

 

 

1) do 999,99 złotych

0,50

 

2) nadwyżka ponad 999,99 do 9 999, 99 zł

0,50

 

3) nadwyżka ponad 9 999,99 do 19 999,99 zł

0,50

 

4) nadwyżka ponad 19 999,99 do 49 999,99 zł

0,50

 

5) nadwyżka ponad 49 999,99 do 99 999,99 zł

0,60

 

6) nadwyżka ponad 99 999,99 do 199 999,99 zł

0,70

 

7) nadwyżka ponad 199 999,99 do 499 999,99 zł

1,00

 

8) nadwyżka ponad 499 999,99 do 999 999,99 zł

1,10

 

9) nadwyżka ponad 999 999,99 zł

1,20

 

4.

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

 

 

do 10 000,00 zł

Nadwyżka ponad 10 000,00 zł

 

1) oprocentowanie podstawowe

2,00

1,60

 

2) oprocentowanie dodatkowe - Bonus

0,50

0,50

 

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

5.

Rachunki Szkolnej Kasy Oszczędności:

 

1

Rachunek SKO Konto dla Szkoły

0,00

2

Rachunek SKO Konto dla Rady Rodziców

0,00

3

Rachunek SKO Konto Plan Szkoły

1,50

4

Rachunek SKO Konto Plan Rady Rodziców

1,50

5

Rachunek SKO Konto dla Ucznia:

 

 

a  do 2 500,00 zł

2,50

 

b  nadwyżka ponad 2 500,00 zł

0,50

 

6

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej 1)

 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a)  na 6 miesięcy,

0,20

0,20

0,20

b)  na 3 miesiące,

0,10

0,10

0,10

c)  na 2 miesiące,

0,05

0,05

0,05

d)  na 1 miesiąc,

0,05

0,05

0,05

e)  na  7 dni.

x

0,01

0,01

1)    W przypadku wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego nie nalicza się oprocentowania.

Lokaty terminowe dla użytkowników aplikacji IKO
Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)
na 1 miesiąc 0,70
na 3 miesiące 0,80
na 6 miesięcy 0,90
na 12 miesięcy 1,20

 

Lokata 6-miesięczna odnawialna
do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
 oprocentowanie stałe w skali roku 0,50 0,60

0,70

 

Lokata 6-miesięczna internetowa
do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000,00 zł
do 74 999,99 zł
od 75 000,00 zł
do 99 999,99 zł
od 100 000 zł
oprocentowanie stałe w skali roku 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10

 

Lokata 12- miesięczna na nowe środki - oferowana w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do 6 miesiąca trwania lokaty

0,00

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,10

W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,50

W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,10

 

Lokata 12- miesięczna na nowe środki - oferowana za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego

0,00

W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,30

 

Lokata 12-miesięczna internetowa

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000,00 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000,00 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

oprocentowanie stałe w skali roku

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

 

Lokata 12-miesięczna progowa

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
     do 49 999,99 zł

od 50 000,00 zł

oprocentowanie stałe w skali roku

0,70

0,85

1,00

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowo – inwestycyjnej w ramach Programu Inwestycyjnego „Autolokacja”

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (%) - po dotrzymaniu 12 – miesięcznego okresu umownego

3,00

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowo – inwestycyjnej w ramach Programu Inwestycyjnego „Sumoinwestycja”

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

Wariant Programu Inwestycyjnego „Sumoinwestycja”

Oprocentowanie 12-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Segmentu Podstawowego

Oprocentowanie 12-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej

Z subfunduszem: PKO Skarbowy lub PKO Papierów Dłużnych Plus

0,90

1,00

Z subfunduszem: PKO Stabilnego Wzrostu lub PKO Akcji Plus

1,30

1,40

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Program Budowania Kapitału”

Oprocentowanie zmienne, co 3 miesiące względem daty otwarcia lokaty

Stopa procentowa ustalana w stosunku rocznym

WIBOR 3M - 0,50%

Pliki do pobrania