Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Rachunek oszczędnościowy (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.):  

 

 

1) do 999,99 złotych

0,30

 

2) od 1 000,00 do 9 999, 99 zł

0,30

 

3) od 10 000,00 do 19 999,99 zł

0,35

 

4) od 20 000,00 do 49 999,99 zł

0,35

 

5) od 50 000,00 do 99 999,99 zł

0,40

 

6) od 100 000,00 do 199 999,99 zł

0,45

 

7) od 200 000,00

0,90

2.

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

0,00

3.

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.)

0,01

4.

Rachunek Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych (oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.)

0,01

5.

Książeczka oszczędnościowa imienna – płatna na żądanie (oferowana do dnia 31 marca 2016 r.) 1)

0,01

 

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

 

 

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł

6.

Terminowa książeczka oszczędnościowa imienna (oferowana do dnia 31 marca 2016 r.)  1), 2)

 

1/

ze zmienną stopą procentową:

 

 

 

a) na 36 miesięcy,

0,40

0,40

 

b) na 24 miesiące,

0,30

0,30

 

c) na 12 miesięcy,

0,25

0,25

 

d) na 6 miesięcy.

0,20

0,20

2/

ze stałą stopą procentową w okresie umownym:

 

 

 

a) na 6 miesięcy

0,20

0,20

 

b) na 3 miesiące,

0,10

0,10

 

c) na 1 miesiąc.

0,05

0,05

7.

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej:  3)

 

 

1/

ze zmienną stopą procentową (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.):

 

 

 

a) na 36 miesięcy,

0,40

0,40

 

b) na 24 miesiące,

0,30

0,30

 

c) na 12 miesięcy,

0,25

0,25

 

d) na 6 miesięcy.

0,20

0,20

 

ze stałą stopą procentową w okresie umownym (oferowany do dnia 30 czerwca 2016 r):

 

 

 

a) na 21 dni,

x

 0,01

 

b) na 14 dni.

 x

 0,01

 

8.

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 12 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

likwidowana po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,01

0,05

0,05

0,10

0,10

0,20

0,20

0,25

0,25

0,30

0,30

0,50

 

9.

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 24 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

likwidowana po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,01

0,05

0,05

0,10

0,10

0,15

0,15

0,20

0,20

0,25

0,25

0,60

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,30

0,30

0,35

0,35

0,40

0,40

0,45

0,45

0,50

0,50

0,50

0,50

 

10.

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 36 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Stopa procentowa w stosunku rocznym lokata likwidowana w kwartale od daty jej złożenia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

likwidowana po upływie okresu umownego

0,01

0,05

0,05

0,10

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,50

0,70

                           

 

11.

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 60 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Stopa procentowa w stosunku rocznym lokata likwidowana w półroczu od daty jej złożenia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

likwidowana po upływie okresu umownego

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1,00

                       

 

 

 

Zmienna stopa procentowa
w stosunku rocznym

12.

 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej FORTUNA na okres (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.):1)

1/

 3 miesięcy,

0,10

2/

 6 miesięcy,

0,20

3/

 12 miesięcy.

0,25

13.

 Rachunek lokacyjny IKE (otwierany do 31 grudnia 2015 r.)

1,50

14.

 Konto oszczędnościowe Progres Adm. (oferowane do dnia 19 kwietnia 2015 r.)

 

1/

 do 4 999,99 zł

0,25

2/

 od 5 000,00 do 49 999,99 zł

0,50

3/

 od 50 000,00 zł

0,70

15.

 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm. (oferowane do dnia 30 października 2014 r.)

0,00

16.

 Książeczka oszczędnościowa SKO – płatne na żądanie (oferowana do dnia 25 marca 2012 r.)

0,50

17.

Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (oferowany do dnia 14 lipca 2005 r.).

0,01

18.

Depozytowy  3-letni bon oszczędnościowy  (oferowany do dnia 31 grudnia 1994 r.) 3)

0,00

19.

Rachunek przedpłat na zakup samochodów osobowych (oferowany  do dnia 22 kwietnia 1981 r.)

0,01

1) Od dnia 22 października 2010 r. umowy o prowadzenie anonimowych rachunków (na okaziciela) wygasły z mocy prawa na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2) W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu na umiejscowionej książeczce oszczędnościowej na wkłady terminowe  zadeklarowane na:

  1) okresy 1, 3, 6, 12 miesięcy - odsetki naliczane są według 1/2 stopy procentowej określonej dla wkładów na książeczkach oszczędnościowych płatnych na żądanie, obowiązującej w okresie utrzymywania wkładu,

  2) okresy 24 i 36 miesięcy - odsetki naliczane są według stopy procentowej określonej dla wkładów na książeczkach oszczędnościowych płatnych na żądanie, obowiązującej w okresie utrzymywania wkładu.

3) W przypadku wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego nie nalicza się oprocentowania.

 

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu (otwierana do dnia 1.01.2017 r.)
Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
Dla 1, 2, 3 miesiąca 0,00
Dla 4, 5, 6 miesiąca 0,10
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy - 0,50 % w skali roku

 

Lokata 3+9+12 odnawialna na nowe środki (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane) (otwierana do dnia 1.01.2017 r.)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,10

0,10

0,10

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,15

0,15

0,15

w przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,25

1,30

1,40

 

Lokata 3+9+12 odnawialna  (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane) (otwierana do dnia 1.01.2017 r.)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,10

0,10

0,10

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,15

0,15

0,15

w przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,20

0,30

0,40

 

Lokata 3+3M na nowe środki (otwierana do dnia 1.01.2017 r.)
Stopa procentowa w stosunku rocznym
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do
3 miesiąca trwania lokaty
0,00
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do
6 miesiąca trwania lokaty
0,10
W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,50
W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty 1,20

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 3-miesięcznej z Programem Inwestycyjnym PKO Akcjomat (otwierana do dnia 31.12.2016 r.)

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

 

Kwota produktu
(kwota wpłaty na lokatę i Akcjomat)

Oprocentowanie 3-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Segmentu Podstawowego

Oprocentowanie 3-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej

od 20 000 zł do 99 999,99 zł  2,3  2,3
od 100 000 zł do 199 999,99 zł  2,4  2,5
od 200 000 zł  2,5  2,8
 

 

Lokaty terminowe deklarowane na okres 3, 6 i 12 miesięcy (otwierane do dnia 31 grudnia 2015 r.)
Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
3 miesięcy z oprocentowaniem stałym 0,10
6 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 0,10
12 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 0,10

 

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu (otwierana do dnia 31 grudnia 2015 r.)
Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6 miesiąca 0,00
Dla 7, 8, 9, 10, 11, 12 miesiąca 0,10
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy - 0,30 % w skali roku

 

Lokata 9+9 o stałym oprocentowaniu (otwierana do dnia 31 grudnia 2015 r.)
Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miesiąca 0,00
Dla 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 miesiąca 0,20
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 18-miesięcy - 0,40 % w skali roku

 

Lokata 9-miesięczna Progresja 9M (otwierana do dnia 31 grudnia 2015 r.)
W każdym miesiącu lokaty 1 m-c 2 m-c 3 m-c 4 m-c 5 m-c 6 m-c 7 m-c 8 m-c 9 m-c
Stopa procentowa w stosunku rocznym 0,01% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40%

 

Lokata Parzysta (otwierana do dnia 30 czerwca 2016 r.)
  do 19 999,99 od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty 0,10 0,10 0,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty 0,15 0,15 0,15
W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,20 0,30 0,40

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane.

 

Lokata Nieparzysta (otwierana do dnia 30 czerwca 2016 r.)
  do 19 999,99 od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty 0,10 0,10 0,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty 0,15 0,15 0,15
W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,20 0,30 0,40

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane.

 

Lokata Parzysta na nowe środki (otwierana do dnia 30 czerwca 2016 r.)
  do 19 999,99 od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty 0,10 0,10 0,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty 0,15 0,15 0,15
W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,40 0,50 0,60

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane.

 

Lokata Nieparzysta na nowe środki (otwierana do dnia 30 czerwca 2016 r.)
  do 19 999,99 od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty 0,10 0,10 0,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty 0,15 0,15 0,15
W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,30 0,40 0,50

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane.

 

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej (otwierany do dnia 30 czerwca 2016 r.)

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

dla kwot do 19 999,99 PLN

dla kwot od 20 000,00 PLN
do 49 999,99 PLN

dla kwot od 50 000,00 PLN

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej na nowe środki

0,70 0,80 0,90

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej

0,50 0,60 0,70

Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 lub 12–miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Zrównoważony oraz PKO Papierów Dłużnych Plus (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M  (%)

12M  (%)

1

2

3

4

50%

do 19 999,99 PLN

2,00 2,25

od 20 000,00 PLN

2,25 2,50

Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6, 12-miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu oraz PKO Papierów Dłużnych Plus (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Wysokość oprocentowania po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M stopa procentowa (%)

6M stopa procentowa (%)

12M stopa procentowa (%)

1

2

3

4

5

25%

poniżej 100 000 zł

1,75

2,00

2,25

od 100 000 zł

2,00

2,25

2,50

50%

poniżej 100 000 zł

2,25

2,50

2,75

od 100 000 PLN zł

2,50

2,75

3,00

75%

poniżej 100 000 zł

2,50

2,75

3,00

od 100 000 zł

3,00

3,25

3,50

 

Lokata 3+9+12 nieodnawialna  (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane) (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,10

0,10

0,10

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,20

0,20

0,20

w przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,30

0,40

0,50

 

Wyszczególnienie do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.) 0,05 0,10 0,15

 

Lokata 24-miesięczna na nowe środki (otwierana do dnia 30 czerwca 2016 r.)
oprocentowanie stałe w skali roku
do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
 w przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków 1,25 1,40 1,55
 w przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków 0,50 0,50 0,50

 

Lokaty terminowe dla użytkowników aplikacji IKO (oferowane do dnia 21 maja 2017 r.)

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

na 1 miesiąc

1,75

na 24 miesiące

1,60

 

 

 

 

Pliki do pobrania