1.

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” (oferowany od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r. na okres 12 miesięcy)

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

od 5 000 zł
do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

 

2.

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” (oferowany od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2014 r.)

 

na okres: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

a) 12 miesięcy

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

b) 24 miesiące

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

c) 36 miesięcy

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

 

 

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

3.

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” (oferowany od dnia 3 września 2012 r. do dnia 30 września 2014 r. na okres 36 i 60 miesięcy)

0,10

 

4. 

Rachunek oszczędnościowy "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO" (oferowany od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. na okres 12 miesięcy)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 29 999,99 zł

od 30 000 zł
do 39 999,99 zł

od 40 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

 

 

 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym 

5.

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” (oferowany od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. na okres 12 miesięcy w kwocie powyżej 50 000 zł.)

0,15

 

6.

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” (oferowany od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.)

na okres: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

1) 12 miesięcy

0,10

0,15

0,20

2) 24 miesiące

0,15

0,20

0,25

3) 36 miesięcy

0,20

0,25

0,30

 

 

 

Zmienna stopa procentowa
w stosunku rocznym

7.

Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO TFI SA (oferowana po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2011 r.):

 

1) Zrównoważony - fio

1,00

 

2) Akcji – fio

1,00

8.

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (bez prawa do premii gwarancyjnej) wystawiane od dnia 1 lutego 2002 r. 1) oraz od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” – wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż:

 

1) 12 miesięcy

0,10

 

2) 24 miesiące

0,15

 

3) 36 miesięcy

0,20

 

4) 48 miesięcy

0,25

 

5) 60 miesięcy

0,30

9.

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) wystawione do dnia 23 października 1990 r., których właściciele zawarli w okresie od dnia 14 maja 2002 r. do dnia 9 października 2016 r. umowę o dodatkowych możliwościach oszczędzania na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. i systematycznie oszczędzali przez okres nie krótszy niż: 1)

 

1) 12 miesięcy

0,10

 

2) 24 miesiące

0,15

 

3) 36 miesięcy

0,20

 

4) 48 miesięcy

0,25

 

5) 60 miesięcy

0,30

10.

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (bez prawa do premii gwarancyjnej) wystawiane po dniu 23 października 1990 r. do dnia 31 stycznia 2002 r. wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż  5 lat 1)

0,40

11.

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) wystawiane po dniu 1 stycznia 1983 r. do dnia 23 października 1990 r., wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat (i na książeczkach wystawionych przed dniem 1 stycznia 1983 r., których właściciele przyjęli zasady obowiązujące od 1983 r.) 1)

0,05

12.

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) wystawione do dnia 31 grudnia 1982 r. oraz po tym terminie, jeżeli są likwidowane przed upływem 5 – letniego okresu systematycznego oszczędzania 1)

0,01

1)  W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki 5-letniego okresu systematycznego oszczędzania na książeczce mieszkaniowej, albo wkłady zostały podjęte przed upływem zadeklarowanego okresu oszczędzania albo nie został dotrzymany okres rozliczeniowy, środki pieniężne zgromadzone na książeczce są oprocentowane według stopy procentowej określonej dla wkładów na książeczkach oszczędnościowych płatnych na żądanie, obowiązującej w okresie utrzymywania wkładu.

 

Pliki do pobrania