Stopa procentowa w stosunku rocznym
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach osób fizycznych 0,01
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych 0,01
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach komitetów wyborczych wyborców 0,01