Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych, płatne na żądanie do 0,01
2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER, (oraz na otwartych do 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER), płatne na żądanie do 0,01
2a. Środki pieniężne na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER otwartych w ramach Pakietu Mobilnego dla Firm 0,00
2b. Środki pieniężne na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER otwartych w ramach oferty: PKO Konto firmowe i PKO Rachunek dla biznesu 0,00

Lokaty terminowe na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych, w tym na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER, (oraz na otwartych do 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER)

Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 zł1) od 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
1) ze zmienną stopa procentową:      
  a) na 12 miesięcy 0,50 0,70 1,05
  b) na 6 miesięcy 0,50 0,70 1,05
2) ze stałą stopą procentową w okresie umownym:      
  a) na 3 miesiące  0,45 0,65 0,95
  b) na 2 miesiące  0,45 0,65 0,95
  c) na 1 miesiąc  0,45 0,65 0,95
  d) na 21 dni  0,40 0,60 0,90
  e) na 14 dni  0,35 0,55 0,85
  f) na 7 dni  0,30 0,50 0,80

 

Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
Lokaty terminowe na warunkach negocjowanych 3) stopa procentowa jest każdorazowo negocjowana

 

Biznes Lokata MSP  – oferowana w okresie 16.02.2015-30.04.2015

dla okresu 3 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty  z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

0,00

0,50

0,80

1,30

dla okresu 6 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

0,00

0,10

0,25

0,50

0,90

1,30

1,55

dla okresu 12 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

0,10

0,25

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,15

1,30

1,50

1,70

 

Biznes Lokata MSP  – oferowana w okresie 09.10.2015-31.12.2015

dla okresu 3 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty  z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

0,00

0,40

0,70

1,10

dla okresu 6 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

0,00

0,10

0,25

0,50

0,80

1,10

1,30

dla okresu 12 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

0,10

0,25

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,25

1,35

1,50

1) Minimalna kwota lokaty wynosi 2.000 zł

3) W drodze indywidualnych negocjacji mogą być ustalane warunki na jakich otwierane i prowadzone są rachunki lokat terminowych dla klientów korporacyjnych, w kwocie równej lub wyższej niż:

  • 100.000,00 PLN
  • 25.000,00 EUR
  • 25.000,00 USD
  • 25.000,00 CHF
  • 25.000,00 GBP